Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych są:  Usługi Budowlane WES – BUD s.c. W.Frys, M.Frys-Żurek Nowodworze 54 B, 33 -112 Tarnowiec. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.  Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: wesbudbiuro@gmail.com