WES-BUD PLUS s.c.  został uhonorowany Orłem Polskiego Budownictwa 2013  w kategorii „Producenci materiałów budowlanych”.

– Jest to wielkie osiągnięcie dla Firmy. Traktuję te nagrodę jako uznanie za uczciwą pracę i rzetelność – mówi właściciel Wiesław Frys.

Organizatorzy konkursu Orły Budownictwa podkreślają, że laureaci tej nagrody to podmioty, które nadają ton rozwojowi nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również polskiej gospodarki. Kapituła konkursu ocenia produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania, które sprawiają, że firma przoduje w dziedzinie biznesu.